Tanie Maszyny są sprzedawane w ramach programu Hard Ice Selection. Są to wyselekcjonowane urządzenia które głównie pochodzą z naszych kontraktów najmu, oraz te które prezentowaliśmy na targach oraz ekspozycjach. Każde urządzenie przeszło pełny przegląd techniczny w autoryzowanym serwisie, a wszystkie części eksploatacyjne zostały zastąpione nowymi.

Przed dostawą sprawdzamy blisko 50 elementów maszyny oraz kontrolujemy ustawienia kilkunastu parametrów. Nie ma urządzenia które by nie przeszło naszego testu PMQ – Perfect Machine Quality. Drobiazgowy test praktyczny, podczas którego maszyna jest zalewana mieszanką, a nasi Pracownicy podają ocenie gotowy produkt. Tylko wynik powyżej 95% dopuszcza maszynę do pracy u Klienta.